Friday, November 5, 2010

LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA - Iklan Jawatan KosongCARA MEMOHON
(i) Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi dengan datang sendiri ke Unit Operasi, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Tingkat 19, Bangunan LPPKN, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur atau daripada Pejabat LPPKN Negeri dan Klinik-klinik LPPKN Daerah. Maklumat jawatan kosong serta borang permohonan juga boleh dimuat turun melalui Laman Web : http://www.lppkn.gov.my

(ii) Permohonan perlu disertakan dengan salinan sijil yang telah disah. Permohonan yang tidak lengkap/lewat akan ditolak.

(iii) Permohonan yang lengkap hendaklah dihantarkan kepada alamat berikut dan tuliskan nama jawatan yang dipohon pada sudut atas sebelah kiri sampul surat:

KETUA PENGARAH LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA MALAYSIA, BANGUNAN LPPKN, NO.12B, JALAN RAJA LAUT, PETI SURAT 10416, 50712 KUALA LUMPUR (u.p.:- Unit Operasi, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

Catatan:
• LPPKN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan ketika menghadiri temuduga.
• Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga. Pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam masa (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.


TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 22 November 2010

Download Borang Permohonan: KLIK SINI

Download Deskripsi Tugas dan Syarat Permohonan: KLIK SINI

No comments:

Related Posts with Thumbnails