Thursday, October 29, 2009

Kolej Universiti INSANIAH (KUIN) - Iklan Jawatan Kosong

Kolej Universiti INSANIAH (KUIN) merupakan sebuah universiti milik penuh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman dan berdaftar di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Iklan Jawatan Kosong:
1) Jawatan : KAUNSELOR
Gred : S41
Kumpulan Perkhidmatan : Perkhidmatan Sosial
Klasifikasi Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional

JADUAL GAJI :
P1T1 RM1688.89 P1T27 RM4638.89
P2T1 RM1783.51 P2T27 RM4917.16
P3T1 RM1882.31 P3T27 RM5219.23

SYARAT LANTIKAN :-
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji permulaan ialah pada Gred S41 : P1T3] atau

(ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang sains tingkahlaku berserta Diploma Psikologi Kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred S41 : P1T3] atau

(iii) Ijazah Sarjana dalam bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred S41 : P1T7] atau

(iv) Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang psikologi atau kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred S41 : P1T10] dan

(d) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Tarikh Tutup permohonan ialah pada 15 NOVEMBER 2009.

2) Jawatan : PEMBANTU MAKMAL
Gred : C17
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Sains

JADUAL GAJI :
P1T1 RM824.91- P1T21 RM2155.88
P2T1 RM876.34 - P2T21 RM2277.03
P3T1 RM929.28 - P3T21 RM2402.48

SYARAT LANTIKAN :-
(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut; dan

(b) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Tarikh Tutup permohonan ialah pada 15 NOVEMBER 2009.

No comments:

Related Posts with Thumbnails